Shihankai

The Shihankai is the technical council of WUIKA Europe.

Director

Lars F. Andersen Sensei Kyoshi-go, Nanadan

Mads Nørby Sensei Renshi-go, Rokudan

Technical Director

Claus Skov Petersen Sensei Renshi-go, Rokudan

Andreas Mischkewitz Sensei Renshi-go, Godan